Мисия на клуба

Какво представлява клуб Десизо Монни?

Desizo Monni Exclusive Club е изграден на принципа на елитните частни клубове, каквито има в големите градове в Западна Европа, най-вече в Англия, в Лондон. Това са клубове, които са изградени на базата на система от правила и които управлението на клуба изисква от своите членове да се спазват стриктно. Правилата са нещото, което прави нашия живот спокоен, предвидим, творчески, кара ни да бъдем толерантни към останалите и да направи общуването между членовете на клуба, такова, че в тях да се пораждат идеи за по-съвършено развитие на живота и да си поставят по-високи цели.

В клуба е изградена високо естетизирана среда, както в интериора на помещенията, така и в екстериора, парковата среда, бийч бара и басейна. Тази високостойностна инвестиция е задължителна, тъй като е важно членовете на клуба да се наслаждават на красиви неща и красиви гледки.

Помещенията на клуба се предоставят на неговите членове не само за хранене, а и за водене на спокойни и конструктивни разговори, за провеждане на срещи, където членовете не е задължително да консумират, тъй като това е клуб, а не е ресторант, където трябва да се чувстваш задължен да се храниш или пиеш. По този начин клубът предоставя свобода на своите членове да преценяват как да прекарат своето свободно време.

В зоната на клуба има няколко зали за хранене, в които ще предоставят на членовете ограничена, но изискана кухня на която те да се наслаждават, когато правят своите срещи или събития. В клуба се обръща изключително голямо внимание на обслужването, поведението на мениджмънта, с цел да съответства на един елитен клуб. За целта се ползва опита и обучение от такива специалисти от клубове в Лондон.

В местата за спорт и релакс идеята е членовете да намират абсолютно спокойствие, внимание и възможност те да се възстановяват след работния ден или работната седмица. Правилата заложени в клуба създават възможност всички членове да се чувстват като едно общество, където всички са равноправни, спокойни, заредени с творчески импулс, нови идеи, които те инспирират, с нови цели и нови проекти, които са готови да реализират в името на осмислянето на техния живот и в името на просперитета на обществото, в което ние живеем.