Пълноправно членство

Пълноправен член може да бъде всеки, който е навършил 30 годишна възраст в деня, в който формулярът за кандидатстване е приет от комисията.

Привилегиите за членство включват приоритетни резервации за частни събития и церемонии до 200 души около басейна или в “Градината на Емоциите”.

Пълноправните членове имат право да поканят до трима души по едно и също време, като техни гости. Този брой може да се увеличи, за което е необходимо да се направи предварителна резервация и да се поиска разрешение от ръководителите на клуба. Това важи само за зоните Desizo’s house, Star lounge и Monni beach.

Пълноправните членове ползват отстъпка 25% при закупуване на годишно членство за своя съпруг/съпруга, след предоставяне на удостоверение доказващо гражданския брак.

2400 лв
на година с ДДС


Кандидатствай

Временни членове

Временното членство е предназначено за лица, които се прибират от чужбина или друг град в България за ограничен период от време и не пребивават постоянно в страната или града.

Привилегиите за членство включват приоритетни резервации за частни събития и церемонии до 200 души около басейна или в “Градината на Емоциите”.

Право да поканят до трима души по едно и също време, като техни гости в зоните на ресторанта, зимната градина и летния бар (този брой може да се увеличи, след предварителна резервация и разрешение от ръководителите на клуба)

250 лв
на месец с ДДС


Кандидатствай

Чуждестранно членство

Пълноправен член може да бъде всеки, който е навършил 30 годишна възраст в деня, в който формулярът за кандидатстване е приет от комисията.

Привилегиите за членство включват приоритетни резервации за частни събития и церемонии до 200 души около басейна или в “Градината на Емоциите”.

Право да поканят до трима души по едно и също време, като техни гости в зоните на ресторанта, зимната градина и летния бар (този брой може да се увеличи, след предварителна резервация и разрешение от ръководителите на клуба).

Отстъпка 25% при закупуване на годишно членство за своя съпруг/съпруга, след предоставяне на удостоверение доказващо гражданския брак.

2400 лв
на година с ДДС


Кандидатствай

Млад член

Млад член може да бъде всеки, който НЕ е навършил 30 годишна възраст в деня, в който формулярът за кандидатстване е приет от комисията.

Привилегиите за членство включват приоритетни резервации за частни събития и церемонии до 200 души около басейна или в “Градината на Емоциите”.

Право да поканят до трима души по едно и също време, като техни гости в зоните на ресторанта, зимната градина и летния бар (този брой може да се увеличи, след предварителна резервация и разрешение от ръководителите на клуба).

Отстъпка 25% при закупуване на годишно членство за своя съпруг/съпруга, след предоставяне на удостоверение доказващо гражданския брак.

2000 лв
на година с ДДС


Кандидатствай

Корпоративни членове

Корпоративното членство е предназначено за фирми, които желаят да предоставят клубни карти на своите служители, които да използват услугите и съоръженията на клуба.
За този вид членство се издават минимум 3бр. карти и максимум до 5бр. карти.

Привилегиите за членство включват приоритетни резервации за частни събития и церемонии до 200 души около басейна или в “Градината на Емоциите”.

Право да поканят до трима души по едно и също време, като техни гости в зоните на ресторанта, зимната градина и летния бар (този брой може да се увеличи, след предварителна резервация и разрешение от ръководителите на клуба).

2000 лв
за кандидат на година с ДДС


Кандидатствай